چهل و یکمین شماره ماهنامه بانکداری آینده منتشر شد


چهل و یکمین شماره از ماهنامه بانکداری آینده در قالب 7 پرونده همراه با گفتگوی اختصاصی با علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی به سردبیری محمود فراهانی در 116 صفحه و قیمت 45 هزار تومان منتشر شد.
موضوع اصلی چهل و یکمین شماره از ماهنامه بانکداری آینده بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها است. در این خصوص صورت های مالی بانکها در سالهای 96 و 97 مورد مقایسه قرار گرفته است.

مطالب پیشنهادی


خرید نسخه آنلاین ماهنامه بانکداری آینده