شماره 44

چهل و چهارمین شماره از ماهنامه بانکداری آینده چاپ شد


چهل و چهارمین شماره از ماهنامه بانکداری آینده با موضوعات مختلف ازجمله بررسی بانک‌های بزرگ تجاری کشور، بودجه 99، چالش‌های بانکداری باز و جای خالی کیف پول در قالب 6 پرونده و 96 صفحه و با قیمت 45 هزار تومان به سردبیری محمود فراهانی منتشر شد.

تیتر اصلی روی جلد این شماره با عنوان «راه طولانی» در مسیر بانکداری دیجیتال است که به گفتگو با مدیرعامل بانک ملت درباره مهم‌ترین روند آینده نظام بانکی و اقتصادی یعنی بانکداری و تحول دیجیتال پرداخته است.

مطالب شماره 44 ماهنامه بانکداری آینده


خرید نسخه الکترونیکی ماهنامه بانکداری آینده