شماره46

چهل و ششمین شماره از ماهنامه بانکداری آینده منتشر شد


چهل و ششمین شماره ماهنامه بانکداری آینده در 4 پرونده و میزگرد ویژه « نگاه انتقادی به دگردیسی دیجیتال» به سردبیری محمود فراهانی در 88صفحه و ویژه نامه 40 صفحه ای ضمیمه ایران کیش با قیمت 45 هزارتومان منتشر شد.

این شماره از ماهنامه با تمرکز بر چالش‌های پیش روی بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت در زمینه توسعه دیجیتال و پیاده سازی قوانین مربوطه در سال آینده، پرداخته است. به طور ویژه در این شماره به مصاحبه با 20 تن از صاحبنظران، مدیران و فعالان بانکی در نقد دگردیسی دیجیتال در صنعت بانک و پرداخت کشور و همچنین، تأثیر بیماری کرونا بر اقتصاد جهان پرداخته شده است.

مطالب شماره46 ماهنامه بانکداری آینده


خرید نسخه الکترونیکی ماهنامه بانکداری آینده