شماره48

شماره 48 ماهنامه بانکداری آینده منتشر شد


چهل‌و هشتمین شماره ماهنامه بانکداری آینده در 5 پرونده با سردبیری محمود فراهانی و قیمت 85 هزار تومان در 104 صفحه منتشر شد.

این شماره از ماهنامه با تمرکز بر وضعیت نابسامان شاخص‌های کلان اقتصادی، بویژه نرخ تورم و نرخ ارز و همت رئیس کل بانک مرکزی در مبارزه با این مشکلات پرداخته است.

افزایش شدت تحریم‌ها به حدی بوده است که رسماً دستگاه‌های ایالات متحده اعلام کرده‌اند که "دیگر چیزی برای تحریم کردن باقی نمانده است".

مطالب شماره48 ماهنامه بانکداری آینده


خرید نسخه الکترونیکی ماهنامه بانکداری آینده