شماره 50

ماهنامه بانکداری آینده پنجاه تایی شد


معاونان فناوری بانک‌ها از 1400 می‌گویند/ ترسیم اکوسیستم پرداخت توسط محمد بیگی

فرصت‌های تسویه بدهی دولت به بانک‌های ملت و تجارت/ فصل کوچ بانک دی به روایت کریمی

پنجاهمین شماره از ماهنامه بانکداری آینده به سردبیری محمود فراهانی در بهمن 99در 5 پرونده و 96 صفحه منتشر شد. در این شماره اهمیت دیجیتالی شدن بانک‌ها و آینده پر ریسک بانک‌های داخلی در صورت عدم ورود به صنعت دیجیتال بررسی شده است.

مطالب شماره 50 ماهنامه بانکداری آینده


خرید نسخه الکترونیکی ماهنامه بانکداری آینده