شماره 51

پنجاه و یکمین شماره از ماهنامه بانکداری آینده منتشر شد


پنجاه و یکمین شماره ماهنامه بانکداری آینده حول محور امنیت داده ها، بانکداری دیجیتال و نگاه آماری به ده سال فعالیت صنعت خودپرداز در 5 پرونده و 100 صفحه به سردبیری محمود فراهانی منتشر شد.

در این شماره از بانکداری آینده به ارزیابی اکوسیستم امنیت با مرور متاپلتفرم نماد و پیش نیازهای بانکداری دیجیتال به ویژه وضعیت کنونی صنعت پرداخت و بانکداری پرداخته شده است. علاوه بر این، در پرونده پایانی به طور مفصل به ضرورت نظارت و قانونگذاری مناسب در جهت حفظ حریم شخصی و امنیت اطلاعات در جهت توسعه بانکداری دیجیتال پرداخته شده است.

خرید نسخه الکترونیکی ماهنامه بانکداری آینده